! . , , .FUSO

:

,
, , -
() ,
,

: | |
: 1-2-3-4-5-6-7     
: 20-40-60

            1
(.) 
  2
(.) 
  3
(.) 
  
zME229907 MITSUBISHI FUSO CANTER -3 15764.40 15107.55 14687.20
zME229908 MITSUBISHI FUSO CANTER -4 22293.60 21364.70 20770.20
zME240570 MITSUBISHI FUSO CANTER (14111) MITSUBISHI 451.20 432.40 420.40
zME240854 MITSUBISHI FUSO CANTER MITSUBISHI 364.80 349.60 339.90
zME993902 MITSUBISHI FUSO CANTER () MITSUBISHI 5114.30 4901.24 4764.90
zME993908 MITSUBISHI FUSO CANTER () MITSUBISHI 6564.00 6290.50 6115.50
zME221518 MITSUBISHI FUSO CANTER MITSUBISHI 1079.70 1034.71 1005.90
zME221681 MITSUBISHI FUSO CANTER ( 1) MITSUBISHI 9278.30 8891.69 8644.30
zME221681 MITSUBISHI FUSO CANTER ( 1) (MATSUYAMA) MATSUYAMA 4620.00 4427.50 4304.30
zME223879 MITSUBISHI FUSO CANTER 29230.80 28012.85 27233.40
zME230210 MITSUBISHI FUSO -3 MITSUBISHI 16550.40 15860.80 15419.50
zME226761 MITSUBISHI FUSO -4 42699.60 40920.45 39781.80
zMD050316 MITSUBISHI FUSO CANTER ( ) 320.40 307.05 298.50
zA3003 MITSUBISHI FUSO CANTER 1389.60 1331.70 1294.60
zME423319 MITSUBISHI FUSO CANTER MITSUBISHI 3979.20 3813.42 3707.30
zME422880 MITSUBISHI FUSO CANTER E-4 (ELLPS TF MB03M002E) MITSUBISHI 4212.00 4036.50 3924.20
zEKO-01.84 MITSUBISHI FUSO CANTER ME017246, ML126032 720.00 690.00 670.80
zA5810 MITSUBISHI FUSO CANTER ME423319 (Sakura) MITSUBISHI 662.40 634.80 617.10
zQC000001 MITSUBISHI FUSO CANTER -5 MITSUBISHI 3191.80 3058.77 2973.70
zQC000001A MITSUBISHI FUSO CANTER -5 MITSUBISHI 1848.00 1771.00 1721.70
: 1-2-3-4-5-6-7     
: 20-40-60